Marketing & Sales

Hoe komt u tot een strategisch marketing- en salesplan voor de ontwikkeling en verkoop van nieuwe producten en diensten? Welke doelstellingen worden beoogd en moeten gerealiseerd gaan worden? Welke stappen moeten er worden gezet om tot een livegang te komen? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de interne organisatie optimaal is voorbereid? Hoe wordt gewaarborgd dat de samenwerking met een nieuwe B2B klant ook daadwerkelijk een succes wordt? Vraagstukken die vragen om een gedegen plan, waarin doelen, fases en tijdlijn, kort, bondig en concreet zijn beschreven. Zodat de executie snel, soepel en tegelijkertijd nauwgezet kan verlopen. Je krijgt maar één kans om het direct goed te doen.

Enkele voorbeelden van uitgevoerde projecten/werkzaamheden:

  • Voor een credit card organisatie een strategisch (commercieel) plan opgesteld over hoe naast de inkomsten uit de core business additionele inkomsten gerealiseerd kunnen worden. Geresulteerd in de ontwikkeling en (operationele) implementatie van cross selling programma’s (verzekeringen, doorlopend krediet). Van product, IT, customer services tot marketing.
  • Start verkoop serviceproduct bij telecom retailer: salestraject (van offerte tot contract), inrichten interne organisatie, introductie serviceproduct, bijsturing en training winkelpersoneel.

Vrijblijvend kennismakingsgesprek

Voelt u een klik, neem dan contact op via mail, app of de telefoon. We kunnen dan snel bepalen of ik iets voor u kan betekenen. We plannen een gesprek in om kennis te maken en om van gedachte te wisselen over de hulp die u kunt gebruiken. Het spreekt voor zich dat dit geheel vrijblijvend is.