Privacy statement www.keesvanbekkum.nl

 Algemeen

Keesvanbekkum.nl is actief op het gebied van interim management en advies. Het doel van keesvanbekkum.nl is het uitvoeren van interim management-  en adviesopdrachten bij bedrijven. Hiertoe vraagt keesvanbekkum.nl zeer beperkt persoonlijke gegevens (persoonsgegevens in de zin van de AVG/GDPR) aan u, behandelt deze en bewaart deze persoonlijke gegevens in (digitale) systemen. Uw privacy staat daarbij voor keesvanbekkum.nl voorop.

 

Soort gegevens

Keesvanbekkum.nl bevraagt en verwerkt van u als (potentiele) klant naam en contactgegevens. In de financiële administratie worden uw bank- en betaalgegevens bewaard.

 

Doelen van de verwerking

Keesvanbekkum.nl gebruikt uw persoonsgegevens voor:

  • Het geven van informatie omtrent het vakgebied;
  • Het doen van offertes met betrekking tot interim management- en adviesopdrachten;
  • Het aangaan van overeenkomsten;
  • Het voeren van een financiële administratie;
  • Het werven van nieuwe klanten of het promoten van nieuwe producten en/of diensten;
  • Het informeren van klanten en betrokkenen.

 

Wie hebben inzage in uw gegevens (de persoonsgegevens)?

Medewerkers van keesvanbekkum.nl  hebben toegang tot alle informatie in de systemen.

 

Gebruik van uw persoonsgegevens en privacy maatregelen

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het rechtstreekse contact tussen u en ons. Indien wij op enig moment repeterende communicatie middelen in zetten (bijvoorbeeld een nieuwsbrief), dan zullen wij u om uw toestemming vragen voor toezending.

Wanneer u het contactformulier invult, zijn uw  naam en e-mailadres nodig om terug te kunnen mailen met een reactie op uw vraag of een afspraak in te kunnen plannen.

Overigens gaan wij er van uit dat de beperkte gegevens die u aan ons verstrekt noodzakelijk zijn voor het onderhouden van en invulling geven aan onze relatie.

Keesvanbekkum.nl beschermt de privacy door:

  • de systemen waarin de gegevens worden opgeslagen te beveiligen en
  • door medewerkers continu te trainen in hun verantwoordelijkheid om gepast met de aan hen toevertrouwde gegevens om te gaan.

 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen en verbeteren

Keesvanbekkum.nl hecht er waarde aan dat uw persoonsgegevens correct zijn. U heeft het recht dit te controleren door deze gegevens in te zien, te wijzigen en aan te vullen en/of te verbeteren. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Keesvanbekkum.nl zal deze desgewenst aan u overdragen tenzij de wet anders bepaalt. U heeft daarnaast het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

 

 Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Keesvanbekkum.nl verstrekt, indien nodig in het kader van de dienstverlening (waaronder het voeren van een financiële administratie), uw persoonsgegevens aan derden. Keesvanbekkum.nl zorgt er voor dat met deze derden afspraken worden gemaakt die de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens zoveel mogelijk waarborgen.

 

Bewaartermijnen

Keesvanbekkum.nl volgt de bewaartermijnen die wettelijk zijn bepaald.

Klantgegevens worden, indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, maximaal 7 jaar bewaard vanaf het moment dat de samenwerking wordt beëindigd.

 

Contactgegevens keesvanbekkum.nl

Telefoon:      06 – 46 385 949

Adres:            Zonzijde 14, 3454TE De Meern

E-mail:           info@keesvanbekkum.nl